Kontakt

509 630 620

Uwaga! Od 1 stycznia 2023 nowy adres
Długa Goślina 18, 62-095 Murowana Goślina

Terapia przeciwbólowa

Ból jest odczuciem- przykrym i negatywnym wrażeniem zmysłowym, które powstaje pod wpływem bodźców  uszkadzających  tkankę  lub  zagrażających  jej uszkodzeniu. Objawami towarzyszącymi bólowi mogą być przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego, wzmożone wydzielanie  niektórych  hormonów.  Ból  działa  jak sygnał,  że  coś  się  dzieje  niedobrego  w danej części organizmu. Na  przykład  dotykamy czegoś  gorącego w zakończeniach nerwowych pojawia  się  sygnał  alarmowy, który następnie jest przesłany do rdzenia kręgowego, a stamtąd  dalej do rdzenia przedłużonego, skąd zostaje przekazany do mózgu, by tam zostać rozpoznanym jako ból. Jeżeli  w  organizmie  toczy się proces chorobowy, to z tamtego miejsca w taki sam sposób zostają przesłane  sygnały,  które  mózg  rozpoznaje  jako  ból.  Zatem  tłumienie samego bólu np. poprzez przyjmowanie  leków  przeciwbólowych  jest  nie do końca trafnym postępowaniem. Zwalczając ból, a nie jego przyczynę pozbawiamy organizm możliwości alarmowania nas o stanie naszego zdrowia. Bóle towarzyszą różnym procesom chorobowym, które zachodzą w naszym organizmie i mogą mieć charakter przewlekły bądź nagły.

Terapia  ,,Mora super”  skutecznie  niweluje  różnego  rodzaju  bóle  będące  wynikiem urazów, stanów zapalnych, reumatycznych, neuralgicznych itp.

Po  przeprowadzeniu  wywiadu  z  pacjentem  oraz  zapoznaniu  się  z  wynikami  badań  aparaturą „Mora-Super” zostaje przeprowadzona terapia, podczas której dobierane są odpowiednie częstotliwości,  które  umożliwiają  zinwertowanie  patologicznych  drgań  powstających  w  strefie bólu. Tym samym  następuje  ich  zniesienie,  usunięcie  odruchowego  napięcia  mięśniowego oraz poprawa w miejscach poddanych terapii  krążenia krwi. Pacjent  chory  przewlekle  powinien  odbyć  od 5-ciu  do  10-ciu serii zabiegów terapeutycznych aby
efekt przeciwbólowy był trwały.

Ból  jest  niejednokrotnie  pierwszym  zwiastunem  choroby, jest nieprzyjemny a czasami nawet nie do zniesienia, więc warto z nim skutecznie walczyć.

Kontakt

contactImg

509 630 620

[email protected]

Długa Goślina 18
62-095 Murowana Goślina
Nawiguj z Google Maps

w kazdej chwili potrzebujący mogą do mnie zadzonićc, jeśli ich cos niepokoi