Kontakt

509 630 620

Uwaga! Od 1 stycznia 2023 nowy adres
Długa Goślina 18, 62-095 Murowana Goślina

Test geopatyczny

Obciążenie organizmu promieniowaniem
Często przyczyną zaburzeń funkcjonalnych i metabolicznych organizmu jest wpływ różnego rodzaju promieniowania.  Promieniowanie to zjawisko wysyłania przez substancję energii w postaci cząstek bądź fal elektromagnetycznych. Dawka promieniowania, która oddziałuje na  ludzki organizm pochodzi  w  głównej   mierze  z  promieniowania  naturalnego,  zwanego  promieniowaniem  tła,  którego źródłem  jest  skorupa  ziemska  i  kosmos. Źródła promieniowania mogą stanowić struktury geologiczne, cieki wodne, promieniowanie magnetyczne jak i instalacje i urządzenia elektryczne.  Jesteśmy zatem codziennie napromieniowywani a rocznie ciało przeciętnego Polaka otrzymuje średnią dawkę  ok. 3,5mSv  (Informację  o  rozkładzie  mocy  dawki promieniowania w Polsce w danym dniu uzyskać możemy na stronie Państwowej Agencji Atomistyki). Już niewielkie podwyższenie dawki promieniowania negatywnie działa na nasze zdrowie.

Aparatura  ,,Mora-Super”  może  w  sposób  precyzyjny  określić,  czy  nasz organizm nie został poddany  zbyt  wysokiej  dawce  promieniowania  a  następnie  indywidualnie  dobrać  terapię niwelującą negatywne skutki promieniowania.

Rodzaje obciążeń promieniotwórczych możliwe do zdiagnozowania:

 • ogólne obciążenie geopatyczne
 • żyły wodne
 • lewoskrętne pole siłowe
 • prawoskrętne pole siłowe
 • siatka globalna Hartmanna
 • siatka ukośna Curry’ego
 • strefa podwójna (nałożenie dwóch lub więcej linii w/w siatek)
 • pola elektromagnetyczne, elektrosmog
 • promieniowanie radioaktywne tzw. twarde – bezpośrednie (Rentgen, Substancje radioaktywne)
 • promieniowanie radioaktywne tzw. miękkie – nie bezpośrednie
  (opad radioaktywny np. po katastrofie w Czernobylu, napromieniowana żywność)
 • zaburzenia metabolizmu spowodowane obciążeniem geopatycznym i elektrosmogiem
 • ładunki elektrostatyczne
 • pola o natężeniu 50 Hz, obciążenie ozonem
 • 50-500 MHz, nadajniki UKF, radiostacje, radiotelefony
 • 500-5.000 MHz, nadajniki telewizyjne
 • 6-12 GHz, nadajniki kierunkowe i analogowe, anteny satelitarne ERSA A,B,C
 • 14-19 GHz , cyfrowe nadajniki satelitarne ERSA D,E,F
 • cyfrowe radia przenośne, telefonia komórkowa

 

Wpływ promieniowania na organizm człowieka

Promieniowanie niejonizujące:
Powstaje  w  wyniku  działania  zespołów  sieci  i  urządzeń  elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych  (diagnostycznych i fizykochemicznych),  urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, stacji nadawczych. Negatywny wpływ energii elektromagnetycznej przemienia się w efekt termiczny, co powoduje zmiany biologiczne, a nawet może  doprowadzić   do   śmierci   termicznej.   Pole  elektromagnetyczne  niekorzystnie  zmienia  warunki   bytowania człowieka oraz wpływa na przebieg procesów życiowych. Może powodować  zaburzenia funkcji  ośrodkowego układu nerwowego jak i układów rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego, narządów słuchu i wzroku.

Objawy promieniowania niejonizującego:

 • bóle głowy
 • wypadanie włosów
 • pieczenie pod powiekami i łzawienie
 • oczopląs
 • drażliwość nerwowa
 • suchość skóry
 • impotencja płciowa
 • zaburzenie błędnika
 • osłabienie popędu płciowego
 • arytmia serca
 • objawy nerwicowe


Promieniowanie jonizujące:

Szkodliwy wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka polega na wzbudzaniu i jonizacji atomów,  które  mogą  prowadzić do zmian czynnościowych i morfologicznych. Zwykle żeby  zaobserwować zmiany trzeba określonego odcinka czasu. Skutki promieniowania jonizującego  można podzielić na dwie grupy:
somatyczne – występujące bezpośrednio po napromieniowaniu  ciała.
Późniejsze  skutki  takiego  napromieniowania  to:  białaczka,  nowotwory  złośliwe  kości, skóry, zaćma,
zaburzenia przewodu pokarmowego, bezpłodność.
genetyczne – związane z mutacjami w obrębie materiału genetycznego.
Małe  dawki  promieniowania dają obraz morfologiczny w postaci zmutowanych organizmów w kolejnych
pokoleniach, natomiast duże dawki są dawkami letalnymi.


Objawy promieniowania jonizującego:

 • 0,25 brak wykrywalności skutków klinicznych
 • 0,25 – 0,50 zmiany obrazy krwi
 • 0,50 – 1,00 mdłości, zmęczenie
 • 1,00 – 2,00 mdłości, wymioty, wyczerpanie , zmniejszona żywotność, biegunka
 • 2,00 – 4,00 mdłości, wymioty, niezdolność do pracy, pewna liczba zgonów
 • 4,00 – 6,00 50% zgonów
 • 6,00 100% zgonów

Kontakt

contactImg

509 630 620

[email protected]

Długa Goślina 18
62-095 Murowana Goślina
Nawiguj z Google Maps

w kazdej chwili potrzebujący mogą do mnie zadzonićc, jeśli ich cos niepokoi